Älgjakt i Norrbotten 2

Publicerades den 8 dec. 2015

En resumé ur årets älgjakt 2015 Norr om Boden. Nytt år, nya möjligheter, från morgon till kväll. Gemytlighet, Naturupplevelse och skott på älg.

Video/Youtube Roger Barrborn