Warning: include_once(/www/webvol1/46/xw48kzbwjxqzwmu/lokalteve.se/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/wp-admin/external/wpalchemy/MetaBox.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/webvol1/46/xw48kzbwjxqzwmu/lokalteve.se/public_html/wp-content/plugins/wpvr-tfnp/includes/hooks.php on line 227

Warning: include_once(): Failed opening '/www/webvol1/46/xw48kzbwjxqzwmu/lokalteve.se/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/wp-admin/external/wpalchemy/MetaBox.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /www/webvol1/46/xw48kzbwjxqzwmu/lokalteve.se/public_html/wp-content/plugins/wpvr-tfnp/includes/hooks.php on line 227
Komunfullmäktige 2018-12-10 – Älvsbyn Lokalteve

Komunfullmäktige 2018-12-10

0
Komunfullmäktige 2018-12-10

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder, måndag den 10 december 2018 kl 13.00 Ärenden. 00:00:30 Upprop 00:01:55 Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll 00:03:57 Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor 00:07:49 Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag 00:09:35 Regler för inkallande av ersättare 2019-2022 00:10:54 Val av revisorer för mandatperioden 2019-2022 00:31:59 Val av nämnder och styrelser m m, mandatperioden 2019-2022

VIDEOKÄLLA – videon är delad från