Home Kanaler Älvsbyn - Norrbottens pärla Kommunfullmäktige 27 september 2017

Kommunfullmäktige 27 september 2017

0
Kommunfullmäktige 27 september 2017
d10e081223657a66298d4ee4cc4707f5

Kommunfullmäktiges sammanträde i Älvsbyns kommun 27 november 2017.
Ärendelista nedan. Klicka på ”VISA MER” (på dator kan du klicka på tiden nedan för att komma till ärendet):
(Starttid, eventuellt diarienummer, ärende)
0:00:00
* Välkommen

0:00:31
* Upprop

0:04:27
* Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

0:04:55
* Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

0:07:52 (0328/17 – 000)
1. Delgivningar KF 2017-11-27

0:10:09 (0178/17 – 003)
2. Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2018-2020

0:30:03 (0341/17 – 003)
3. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

0:30:58 (0201/17 – 008)
4. Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag

0:31:50 (0195/17 – 008)
5. Motion (L) – Företagarfrukost – våravslutning

0:39:42 (0196/17 – 008)
6. Motion (L) – Flaggstänger i Lomtjärnsparken

0:48:26 (0197/17 – 008)
7. Motion (L) – Projekt retorik i förskola och skola

1:01:33 (0230/17 – 008)
8. Motion (L) Upphäv beslut om SÄBO-placering på Västermalmshöjden – ny placering Tärnstigen

1:22:12 (0318/17 – 008)
9. Motion (L) – Introduktionsår för nyanställda lärare

1:28:00 (0356/17 – 102)
10. Val av ledamot (v) i kommunala valberedningen, ersättare (v) i kommunstyrelsen och barn- och fritidsutskottet

1:29:37 (0284/17 – 106)
11. Bolagsordning och ägardirektiv i Inera AB

1:35:47 (0323/17 – 171)
12. Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

1:36:54 (0324/17 – 175)
13. Taxa för tillstånd brandfarliga varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

1:37:42 (0325/17 – 175)
14. Taxa för tillstånd explosiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

1:38:41 (0326/17 – 179)
15. Taxa för externa tjänster, uthyrningar mm inom räddningstjänsten

1:39:56 (0331/17 – 199)
16. Förändring av arvode för gode män för ensamkommande barn

1:46:12 (0334/17 – 282)
17. Hyra konferenslokaler för externa kunder – prislista

1:47:08 (0176/17 – 450)
18. Renhållningsordning för Älvsbyns kommun

1:50:26
Avslutning