#kyrkoval2017…

20

#kyrkoval2017


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Älvsby församling ( facebook )
  • Video URL : http://facebook.com//alvsbyforsamling/videos/1303045479804146/

 
VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Älvsby församling ( facebook )
  • Video URL : http://facebook.com//alvsbyforsamling/videos/1303045479804146/