Älvsvyns Miniracing har uppvisning på Motorsportens dag hos Sikfors Camping inom en tennisplan Ulf

14

Video/Youtube Anders Jonsson