Älvsvyns Miniracing har uppvisning på Motorsportens dag hos Sikfors Camping inom en tennisplan Ulf

20

Video/Youtube Anders Jonsson