Kommunfullmäktige 170214

  5

  Kommunfullmäktiges sammanträde i Älvsbyns kommun 14 februari 2017.
  VISA MER av klickbar Ärendelista nedan (på dator kan du klicka på tiden nedan för att komma till ärendet):
  (Starttid, eventuellt diarienummer, ärende)
  0:00:00
  * Välkommen

  0:00:47
  * Upprop

  0:06:01
  * Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

  0:07:01
  * Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

  0:15:28 (0024/17 – 000)
  1. Delgivningar KF 2017-02-13

  0:16:06 (0388/16 – 008)
  2. Svar på interpellation (L) om gemensam skrivelse till Landstinget om ytterligare en ambulans m m

  0:38:18 (0204/16 – 008)
  3. Motion (sd) att kommunen upprättar ett återvändarteam

  1:01:11 (0247/16 – 008)
  4. Svar på motion (sd) – Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares frånvaro

  1:08:51 (0248/16 – 008)
  5. Svar på motion (sd) – Införa en Förberedelseskola på prov i kommunen

  1:36:01 (0249/16 – 008)
  6. Svar på motion (L) – Sommarjobb, planteringar och utsmyckningar i vår kommun

  1:56:13 (0389/16 – 008)
  7. Svar på motion (sd) – nya förslag om placering av SÄBO (särskilt boende)

  2:10:58 (0345/16 – 008)
  8. Svar på medborgarförslag om sammanhållen turistinformation och översyn av kommunens hemsida

  2:17:58 (0446/16 – 102)
  9. Val av ersättare (s) i kommunstyrelsen och arbete och omsorgsutskottet

  2:18:58 (0019/17 – 102)
  10. Val av ledamot (s) och ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB samt ersättare (s) i kommunala valberedningen

  2:26:13 (0445/16 – 104)
  11. Utbetalning av partistöd

  2:27:01
  Avslutning